Tjänster
Vi erbjuder professionellt stöd som frigör tid & resurser

Vårt Erbjudande

Bokföring

Löpande bokföring

Fakturering

Lönehantering

Valutahantering

Redovisning

Månads-/Årsbokslut

Likviditetsrapportering

Deklarationer

Momsredovisning

Projektuppföljning

Budgetering

Månads-/Årsbudget

Likviditetsbudget

Projektbudgetering

Rådgivning

Projektanalyser

Finansieringslösningar

Bolagsbildning

Sammanslagningar/Uppköp

Kreditupplysning

Vi kan hjälpa Er


Baabs AB är specialister på ekonomi hos mindre aktiebolag, även sådana som är del av en koncern och hanterar utländska kunder eller leverantörer. Med >15års erfarenhet av att framgångsrikt sköta mindre aktiebolags ekonomi kan ni tryggt överlåta er bokföring, redovisning och budgetering till oss. Finns behov av rådgivning, t ex i form av alternativa finansieringslösningar för ett projekt eller maskininköp, så kan vi bistå med det också. Det ger er både kontroll på er ekonomi och möjlighet att koncentrera era resurser och er tid på att driva och utveckla er kärnverksamhet.

Välj fritt efter ert behov


Baabs AB erbjuder hjälp med bokföring, redovisning, budgetering och rådgivning. Vi erbjuder allt i ett paket, vilket motsvarar en hel ekonomiavdelning, eller i delar vilket då motsvarar enskilda funktioner i en ekonomiavdelning, t ex löner eller deklarationer. Allt efter behov och önskan från våra klienter. Priset för våra tjänster är rörligt och baseras på antal tim/vecka såväl som på vilka tjänster som önskas. Såväl timkostnad som fast månadskostnad kan avtalas.


Specialister på Aktiebolag

Baabs AB arbetar i dagsläget endast med aktiebolag, ej föreningar eller handels-/kommanditbolag.


Följ oss på Sociala medier

+46(0)72 236 05 07

annica@baabs.se